Online generalforsamling i Lisbjerg Beboerforening, Tirsdag den 4. maj 2021 klokken 18.00

Tilmelding er nødvendig – både så du kan få et link tilsendt til selve mødet og så vi til dig og familien kan lave en hyggepose med snacks og drikkevarer, der kan nydes undervejs. Du får nærmere besked et par dage inden, hvor og hvornår posen kan afhentes.

Tilmelding på https://lst.nemtilmeld.dk/25/

Link til mødet vil desuden kunne findes på hjemmesiden på dagen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg (4 bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrollant samt 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 suppleant for bilagskontrollant)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Evt.

Skriv et svar