Generalforsamling

Tirsdag d. 31. januar kl. 19

Lisbjerg Beboerforening byder på lidt spiseligt til en hyggelig fællesspisning kl. 18. Tilmelding til spisning senest 30. januar kl. 20 på mail bestyrelse@lisbjergbeboerforening.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Forelæggelse af revideret regnskab

 4. Indkomne forslag

 5. Valg

Bestyrelsesmedlemmer

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer

4 bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Lars Bache – ønsker genvalg
 • Katrine Lindgaard – ønsker genvalg
 • Ulrich Bjørn Reimann – genopstiller ikke
 • Tom Friis Hansen – genopstiller ikke

Suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen

Bilagskontrollant

Der skal vælges en bilagskontrollant

1 bilagskontrollant er på valg:

Birthe Klitte – ønsker genvalg

Suppleant til bilagskontrollant

Der skal vælges 1 suppleant til bilagskontrollant

 • Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret 150 kr./år.

 • Lodtrækning af beboerhuset til udlejning til konfirmation den første weekend i maj 2024.
 • Evt.