Opfølgning på generalforsamling

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Christian Knudsen (formand)
Klaus Maul Jars (næstformand)
Mikkel Andresen (kasserer)
Merethe Haugaard (bestyrelsesmedlem)
Katrine Holm Lindgaard (bestyrelsesmedlem)
Lars Bache (bestyrelsesmedlem)
Marianne Agerlund Petersen (bestyrelsesmedlem)

Suppleanter:
Martin Wang Hjørngaard og Johan Poulsen

Referat fra generalforsamling

Årsregnskab

Bestyrelsens beretning