Om Lisbjerg Beboerforening

Vil du være med til at styrke fællesskabet i Lisbjerg-Skejby-Terp? Det er der mange muligheder for i beboerforeningen. Har du en idé til et lokalt arrangement eller noget, som området bare må gøre, så sig til. Måske kan beboerforeningen støtte økonomisk eller lægge hus til.

Lisbjerg-Skejby-Terp bliver et skønnere sted at være, når vi styrker sammenholdet. Send en e-mail til bestyrelse@lisbjergbeboerforening.dk hvis du har en idé.

Lisbjerg Beboerforening, stiftet 1962

Beboerforeningen har til formål at samle områdets beboere omkring emner og gøremål af fælles interesse. Foreningen er upolitisk og er med til at varetage medlemmernes interesse i forhold til myndig­hederne.

Lisbjerg Beboerforening drives udelukkende på frivillig basis. Vi modtager et tilskud fra Aarhus Kommune til driften af Lisbjerg Beboerhus. Ellers er vores økonomi baseret på kontingentindbetaling samt overskud på diverse arrangementer. Enhver fastboende i Lisbjerg, Skejby eller Terp kan blive medlem af beboerforeningen, ved betaling af kontingent, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i januar, og er foreningens højeste myndighed.

Sådan bliver du medlem – det koster 150 kr. om året for en husstand.

Det kan du nu blive online: Bliv medlem

Hvem er i bestyrelsen?

På foreningens seneste generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 31. januar 2023, blev følgende valgt/genvalgt til bestyrelsen:

Lars Bache – genvalgt
Katrine Lindgaard – genvalgt
Merethe Haugaard – nyvalgt
Marianne Agerlund Pedersen – nyvalgt

I bestyrelsen fortsætter endvidere (valgt 2022):
Christian Knudsen
Mikkel Andresen (indsuppleret 2022 for afgået bestyrelsesmedlem)
Klaus Maul Jars

Suppleanter:
Martin Wang Hjørngaard – nyvalgt
Ulrik Bjørn Reimann – nyvalgt

Foreningens formand kan kontaktes per e-mail:
formand@lisbjergbeboerforening.dk / tlf. 20 33 14 15 

Bestyrelsen kan kontaktes per e-mail:
bestyrelse@lisbjergbeboerforening.dk

Foreningens kasserer kan kontaktes per e-mail:
kasserer@lisbjergbeboerforening.dk

Fra vores seneste generalforsamling:

Dagsorden og referat fra generalforsamling 2023 med bilag

Vedtægter for Lisbjerg Beboerforening (2022)