Om Lisbjerg Beboerforening

Vil du være med til at styrke fællesskabet i Lisbjerg-Skejby-Terp? Det er der mange muligheder for i beboerforeningen. Har du en idé til et lokalt arrangement eller noget, som området bare må gøre, så sig til. Måske kan beboerforeningen støtte økonomisk eller lægge hus til.

Lisbjerg-Skejby-Terp bliver et skønnere sted at være, når vi styrker sammenholdet. Send en e-mail til bestyrelse@lisbjergbeboerforening.dk hvis du har en idé.

Lisbjerg Beboerforening, stiftet 1962

Beboerforeningen har til formål at samle områdets beboere omkring emner og gøremål af fælles interesse. Foreningen er upolitisk og er med til at varetage medlemmernes interesse i forhold til myndig­hederne.

Lisbjerg Beboerforening drives udelukkende på frivillig basis. Vi modtager et tilskud fra Aarhus Kommune til driften af Lisbjerg Beboerhus. Ellers er vores økonomi baseret på kontingentindbetaling samt overskud på diverse arrangementer. Enhver fastboende i Lisbjerg, Skejby eller Terp kan blive medlem af beboerforeningen, ved betaling af kontingent, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i januar, og er foreningens højeste myndighed.

Sådan bliver du medlem – det koster 150 kr. om året.

Det kan du nu blive online: Bliv medlem

Hvem er i bestyrelsen?

På foreningens seneste generalforsamling, der pga. corona-restriktioner blev udsat fra januar til 2. marts 2022, blev følgende nye bestyrelsesmedlemmer valgt – og på sit første møde 15. marts konstituerede bestyrelsen sig endvidere således:

Tom Hansen – valgt for ét år, da Flemming Støvring (valgt 2021) har ønsket at udtræde
Kresten Skovsted Buch – kasserer
Christian Knudsen – næstformand
Klaus Maul Jars

I bestyrelsen fortsætter endvidere (valgt 2021):
Katrine Holm Lindgaard – sekretær
Lars Bache – formand

Suppleanter:
Merethe Haugaard
Mikkel Andresen

Foreningens formand kan kontaktes per e-mail:
formand@lisbjergbeboerforening.dk / tlf. 20 33 14 15 

Bestyrelsen kan kontaktes per e-mail:
bestyrelse@lisbjergbeboerforening.dk

Foreningens kasserer kan kontaktes per e-mail:
kasserer@lisbjergbeboerforening.dk

Fra vores seneste generalforsamling:

Dagsorden for generalforsamling 2022 med bilag

Referat fra generalforsamling 2022

Vedtægter for Lisbjerg Beboerforening (2022)