Om Lisbjerg Beboerforening

Vil du være med til at styrke fællesskabet i Lisbjerg-Skejby-Terp? Det er der mange muligheder for i beboerforeningen. Har du en idé til et lokalt arrangement eller noget, som området bare må gøre, så sig til. Måske kan beboerforeningen støtte økonomisk eller lægge hus til.

Lisbjerg-Skejby-Terp bliver et skønnere sted at være, når vi styrker sammenholdet. Send en e-mail til bestyrelse@lisbjergbeboerforening.dk hvis du har en idé.

Lisbjerg Beboerforening, stiftet 1962

Beboerforeningen har til formål at samle områdets beboere omkring emner og gøremål af fælles interesse. Foreningen er upolitisk og er med til at varetage medlemmernes interesse i forhold til myndig­hederne.

Lisbjerg Beboerforening drives udelukkende på frivillig basis. Vi modtager et tilskud fra Aarhus Kommune til driften af Lisbjerg Beboerhus. Ellers er vores økonomi baseret på kontingentindbetaling samt overskud på diverse arrangementer. Enhver fastboende i Lisbjerg, Skejby eller Terp kan blive medlem af beboerforeningen, ved betaling af kontingent, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i januar, og er foreningens højeste myndighed.

Sådan bliver du medlem

Det kan du nu blive online: Bliv medlem

Hvem er i bestyrelsen?

På foreningens første online/virtuelle generalforsamling nogensinde, der efter udsættelse fra januar, endelig blev afholdt tirsdag den 4. maj 2021, blev følgende nye bestyrelses-medlemmer valgt – og på sit første møde 11. maj konstituerede bestyrelsen sig endvidere således:

Mikkel Andresen (for 1 år) – sekretær
Katrine Holm Lindgaard
Flemming Støvring – kasserer
Ulrich Bjørn Reimann
Lars Bache – formand

Suppleanter:
Merethe Haugaard
Mette Falch Bache

I bestyrelsen fortsætter endvidere (valgt 2020):
Christian Knudsen – næstformand
Klaus Maul Jars

Foreningens formand kan kontaktes per e-mail: formand@lisbjergbeboerforening.dk / tlf. 20 33 14 15 

Bestyrelsen kan kontaktes per e-mail: bestyrelse@lisbjergbeboerforening.dk

Foreningens kasserer kan kontaktes per e-mail: kasserer@lisbjergbeboerforening.dk

Læs mere om foreningen:

Regnskab for 2020

Referat fra generalforsamling 2021

Vedtægter for Lisbjerg Beboerforening (2020)